Het Konik paard

Van de konikpaarden wordt vaak gezegd dat hij verwant is aan de tarpan, een uitgestorven wild paard uit Oost-Europa. Evenals vele andere oorspronkelijke paardenrassen is de konik klein (ponymaat) en toont zijn vacht kenmerken van het wildkleurpatroon. Deze eigenschappen maken het paard in de vrije wildbaan minder zichtbaar voor mogelijke predatoren. De konik in de vrije wildbaan heeft geen verzorging nodig en kan het hele jaar buiten blijven. Om deze reden wordt het dier ingezet ter begrazing in natuurgebieden. Ook wordt gekozen voor de konik omdat hij geen kenmerken heeft die door fokkers speciaal voor het gebruik door de mens geselecteerd zijn. De koniks zijn nagenoeg vrij van ziekten die gedomesticeerde paarden kunnen hebben. Hun karakter wordt omschreven als gewillig, rustig en sober.

 

In Nederland werden koniks voor het eerst in 1981 geïntroduceerd in het natuurbeheer. De introductie was niet uitsluitend bedoeld als manier om bebossing tegen te gaan zoals voorheen de inzet van boerenvee, maar als een integraal onderdeel van de natuur. Grazers en de natuur om hen heen moeten zich in deze visie in onderlinge afhankelijkheid ontwikkelen. Natuurbeheerders moeten zorgen dat er natuurlijke kuddevorming zou plaatsvinden zonder dierverzorgende maatregelen en dat overbevolking uitsluitend aselect en op basis van ecologische ontwikkelingen van het gebied zouden plaatsvinden.

Eigenschappen Kenmerken van de paarden in de uitgangskudde
 
Ras en selectie Konikpaarden.  De de-domesticatie is aanwezig. De paarden verblijven inmiddels 3 jaar in de uiterwaarden en zijn gewend aan het (hoog)water regiem en zijn bekend met recreanten in de uiterwaard.
 
Geslachtsrijpheid De dieren worden pas als zij voldoende volgroeid zijn vruchtbaar.
 
Agressie t.o.v. mensen en honden De huidige kudde vertoont geen agressie en er is sprake van natuurlijk wijkgedrag. Bij afwijkend gedrag worden de betreffende dieren uitgeselecteerd. Belangrijk is wel voldoende afstand te houden en honden aan de lijn.
Nieuwsgierigheid t.o.v. mensen en honden De dieren vertonen geen interesse in mensen en honden. Belangrijk is wel voldoende afstand te houden en honden aan de lijn.
Alertheid De dieren vertonen een alert gedrag op omgevingsgeluiden en gebeurtenissen, maar vertonen geen schrikgedrag.
 
Kleur De dieren zijn grijsbruin van kleur en hebben daarmee een zgn. wildkleur. De hoeven zijn donker van kleur.
 
Gezondheid De dieren zijn vitaal en weinig vatbaar voor ziekten en tekorten gebleken. In de afgelopen jaren zijn er geen ziekten of tekorten voorgekomen. Indien nodig zal hierop geselecteerd worden. De dieren beschikken over extra rudimentair bot in de hoef zodat ze meer stabiliteit hebben bij het lopen op stortsteen.
 
Zelfredzaamheid De dieren hebben gebleken volledig zelfredzaam te zijn. Alleen bij hoog water zijn de dieren in de afgelopen jaren naar de hoogwatervluchtplaats geleid.
 
Sociale kuddestructuur De sociale kuddestructuur is heel goed aanwezig.
 
Klimaat De dieren zijn ook actief bij warm weer.
   
Belevingswaarde De dieren hebben een woest en natuurlijk uiterlijk.
   

VANL-TCW/KREUN

Webmaster:
penningmeester@vanl-tcw.nl
IBAN nr NL50 RABO 0350 6008 05
BTW nr 8034.80.556.B.01
K.v.K 40157532

Contact

Combinatie VANL-TCW / KREUN
Secretaris/penningmeester:

A.J. (Arie) Dirksen
Geldermalsen
penningmeester@vanl-tcw.nl

Meer over