Hereford runderen

Kenmerken
De Hereford is een roodwit gekleurd, goed bespierd ras met veel diepte en inhoud. Aan een functionele lichaamsbouw worden hoge eisen gesteld. Dit in verband met een vaak extensieve manier van houden. Gemakkelijk afkalven en een goede kwaliteit van benen en klauwen zijn belangrijk. Herefords hebben een rustig, handzaam karakter en onderscheiden zich door goede moedereigenschappen.

 

Afkalfgemak
Herefords kalven in de natuur probleemloos af. De kalveren hebben bij hun geboorte een laag geboortegewicht, in het algemeen tussen de 30 en 40 kilogram. In combinatie met een fijne botstructuur leidt dit tot geboorten, waarbij menselijke hulp achterwege kan blijven. En zijn ze zeer geschikt om jaarrond in een natuurgebied te lopen.

 

Uitstekende moedereigenschappen
De Hereford-moeders zijn er op geselecteerd, dat zij zeven maanden lang een goede melkgift garanderen, zodat zij hun kalveren een goede groeistart meegeven. Doorgaans worden bij het afspenen op een leeftijd van 200 dagen een gewicht bereikt van zo'n 270 kg voor stierkalveren en zo'n 245 kg voor vaarskalveren. Daarna groeit de Hereford goed door, op een rantsoen van bij voorkeur kruidenrijk grasland. Bijvoeren is niet nodig. Behalve bij extreme omstandigheden. Het kruiden rijke gras op de Heesseltsche Uiterwaarden is voor deze runderen dus zeer geschikt.

 

Gezondheid
Gezondheidsproblemen komen bij dit sterke ras praktisch niet voor, de veearts is een sporadische gast in natuurgebieden met Herefords runderen.

 

 

Winterhard en sober
Een groot voordeel van Hereford koe is dat het ras bijzonder hard en taai is. Het kan zomer en winter probleemloos buiten verblijven. In Canada kalven de Herefords bij meer dan 20 graden onder nul buiten in de sneeuw af, zonder dat dit problemen geeft voor moeder of kind. Men hoeft dus geen dure stalvoorzieningen te hebben om Herefords het jaar door te kunnen houden. Zowel bij particuliere fokkers als bij natuurbeschermingsinstanties als Natuurmonumenten. Hier worden Herefords ook ingezet voor jaarrondbegrazingsprojecten in natuur gebieden.

 

Conclusie
Kortom, een hoog percentage levend geboren kalveren per jaar, lage management- en investeringskosten en een goedkoop voerrantsoen vanuit de natuur leiden tot een kwalitatief goed en smakelijk vlees. Vlees van met gras gevoerde runderen is ook gezonder voor de mens en rijk aan omega 3 en 6. 

Eigenschappen Kenmerken van de runderen in de HU
  uitgangskudde
   
Ras en selectie Hereford koeien. De de-domesticatie is aanwezig en de dieren zijn vrijheid gewend. De kalveren vertonen wijkgedrag zolang ze vrijheid gewend. De kalveren vertonen zolang ze zogen wijkgedrag.
 
Geslachtsrijpheid De dieren worden pas als zij voldoende volgroeid zijn vruchtbaar, ze zijn geslachtsrijp met ruim twee jaar. De kudde regelt dit verder zelf.
 
Agressie t.o.v. mensen en honden De dieren vertonen natuurlijk wijkgedrag en geen agressie, wel beschermdrang voor hun eigen zeer jonge kalf. Afstand houden is wel belangrijk.
Nieuwsgierigheid t.o.v. mensen en honden De dieren vertonen geen interesse in mensen en honden en komen niet direct naar vreemden toe. Belangrijk is wel om afstand te houden en honden aan de lijn.
Alertheid De dieren vertonen normaal gesproken een alert gedrag, maar weinig schrikgedrag.
 
Kleur De dieren zijn roodwit van kleur en hebben daarmee een zgn. wildkleur. De hoeven zijn bruin en zijn daarmee donker van kleur.
 
Gezondheid De dieren zijn vitaal en niet vatbaar voor ziekten en tekorten gebleken.
 
Hoorns De dieren zijn genetisch hoornloos.
   
Zelfredzaamheid De dieren hebben gebleken volledig zelfredzaam te zijn. Wel is schaduw bij veel zon belangrijk. Schaduw zoeken ze op de Heesseltsche uiterwaard ook op.
 
Sociale kuddestructuur De sociale kuddestructuur is heel goed aanwezig.
 
Klimaat Bij erg warm weer grazen de dieren vooral 's morgens vroeg of 's avonds. Ze liggen dan overdag in de schaduw. De dieren kunnen zeer goed tegen kou; bij voldoende voer en water tot 20 graden onder 0. Sneeuw of modder is ook geen enkel probleem. Daarom is dit ras goed voor jaarrondbegrazing.
 
Belevingswaarde De dieren zijn ruig en harig en hebben daarmee een woest en natuurlijk uiterlijk.
 

VANL-TCW/KREUN

Webmaster:
penningmeester@vanl-tcw.nl
IBAN nr NL50 RABO 0350 6008 05
BTW nr 8034.80.556.B.01
K.v.K 40157532

Contact

Combinatie VANL-TCW / KREUN
Secretaris/penningmeester:

A.J. (Arie) Dirksen
Geldermalsen
penningmeester@vanl-tcw.nl

Meer over